Friday, January 8, 2010

SEBAHAGIAN DOA APABILA MENZIARAH PESAKIT DAN MENGHADAPI SAKIT

1) Dari Aisyah r.a., "Adalah Rasul SAW. Menangkal ahlinya ( keluarganya ). Beliau menyapu badan ahlinya yang sakit dengan tangan kanannya seraya membaca :


"Ya Allah, Tuhan yang memelihara manusia, hilangkan kesusahan ini, sembuhkan dia. Engkaulah yang Menyembuhkan, tidak ada suatu penyembuhan kecuali penyembuhan Engkau, sembuh tidak diiringi sakit lagi." ( Riwayat Al-Bukhari dan Muslim )


2) Jibril datang kepada Nabi SAW. Pada suatu masa lalu bertanya kepada Nabi SAW : "Ya Muhammad, adakah engkau merasa sakit? Menjawab Nabi : benar." Maka Jibril pun mengucapkan doa ini terhadap Nabi. :


"Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku lindungkan engkau dengan nama Allah yang Maha Esa, yang dituju oleh segala makhluk, yang tiada beranak dan tiada diperanakkan dan tidak ada seorang yang sebanding dengan Dia - dari kejahatan yang engkau derita ini." ( Riwayat Muslim dan lain-lain )


3) Apabila Rasulullah SAW sakit, beliau meletakkan tangannya di bahagian tubuhnya yang terasa sakit, kemudian beliau membaca :


"Dengan menyebut nama Allah." (3x)
"Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaanNya dari kejahatan penyakit yang aku derita dan yang aku gelisahkan." (7x) ( Riwayat Ahmad )

Selawat Syifa'Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Muhammad s.a.w. yang menyembuhkan hati-hati, penawarnya dan kesejahteraan badan, kesembuhan juga cahaya penglihatan, dan berilah rahmat keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabatnya.

No comments:

Post a Comment