Friday, February 19, 2010

Benih Yang Menerbitkan 700 Buah


Ayat-ayat Allah yang maha suci yang telah disusun di dalam Al-Quran terlalu indah dalam menerangkan segala ganjaran yang diperoleh oleh setiap hambanya yang melakukan segala amal soleh. Antaranya telah di rakamkan dalam Surah Al-Baqarah bermula ayat 261 sehingga ayat 265 mengenai ganjaran yang sangat besar oleh Allah bagi setiap hambanya yang bersedekah atau menginfakkan hartanya di jalan Allah.Marilah sama-sama kita hayati janji Allah bagi perbuatan hambanya. 261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir

265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.

sebenarnya dalam hal menginfaqkan harta atau bersedekah di jalan Allah dan untuk agama islam ini tidak lah dengan makna sedekah itu perlulah dengan harta atau pemberian yang banyak tetapi cukuplah dengan niat itu diletakkan semata-mata kerana ingin mendapat dan mengharapkan keredhaan Allah.apa yang penting adalah Ikhlas dalam mengerjakan segalanya.

hal ini bertepatan dengan apa yang di sabdakan oleh Nabi Muhammad saw
:
اخلص دينك يكفيك بعمل قليل

Ertinya : ikhlaslah dalam agama mu ,memadailah dengan amalan yang sedikit.

Berdasarkan apa yang disabdakan oleh nabi tersebut,bukanlah
bermakna islam tidak menyuruh umatnya dalam memperbanyak kan segala amal kebajikan tetapi ingatlah bahawasanya segala amalan perbuatan itu walaupun ianya sedikit tetapi memadailah dengan ikhlas kerna kepada Allag ,kerna Allah sahaja yang layak membalas segala tingkah yang baik dan soleh yang dilakukan oleh setiap hambanya.

Tidak perlulah dibimbangi dengan rezeki samada ianya akan berkurang atau tidak dalam meninfaqkan harta untuk jalan Allah ,ini kerana janji Allah telah termaktub dalam Al-Quran yang mana setiap makhluk dimuka bumi nya ini telah ada rezeki nya walaupun hambanya itu hanyalah haiwan yang kecil yang melata di atas tanah.


sepertimana Firman Allah dalam Surah Hud :6


Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

wallahua'lam

No comments:

Post a Comment